Coaching voor hoogbegaafden

De periode die volgt op de detectie van hoogbegaafdheid is een gevoelige periode. Er komen veel vragen naar boven, maar één welbepaalde vraag treedt op de voorgrond. Ze kan verschillende vormen aannemen. "En nu?"
- Wat aanvangen met deze 'diagnose'?
- Wat verandert 'het weten' nu eigenlijk?
- ...

NIETS indien u niet de tijd neemt om erbij stil te staan...

Deze eigenschap kleurt heel uw persoonlijkheid. Het niet weten zou betekenen uzelf niet kennen. 
Hoogbegaafd! U kan nu een woord plakken op wat u aanvoelde. Een woord dat heel veel zegt over uw verschillen, een woord dat verzekert, een woord dat ook angst aanjaagt, een woord naar uw beeld... zeer duaal!

U moet nu een definitie aan dat woord geven. Ken u die?

- Wat kan u doen met deze intelligentie die soms moeilijkheden met zich meebrengt?
- Hoe omgaan met deze extreme gevoeligheid die u maar al te vaak probeert in te dijken?
- Hoe leven met deze intense perceptie?
- Hoe uw leven veranderen opdat het meer met uzelf zou overeenstemmen?
- Hoe uw plaats vinden, interageren met de wereld rondom u?

Het kan nuttig zijn u te laten begeleiden bij deze (her)ontdekking van uzelf. U moet heel veel zaken vanuit een heel andere optiek gaan interpreteren. Maar u moet zich deze optiek ook nog eigen maken.
Hoogbegaafd zijn en dat weten kan een cadeau zijn indien u dat wenst, maar het is niet altijd eenvoudig deze speciale eigenschap te integreren en te gebruiken op een manier die met uzelf in overeenstemming is.
Tijd nemen om erbij stil te staan, zichzelf terug te vinden, uit te maken wie men echt vanbinnen is. Dat laat toe om anders te (her)leven. Intensiteit durven beleven is een onverhoopte rijkdom. Durven verder gaan, vooruit gaan met zichzelf brengt veel bij... op een 'andere' manier.

Coaching voor hoogbegaafden kan u begeleiden !

In begin praten we over de aspecten van hoogbegaafdheid in uw leven, maar ook over de voordelen ervan. We zetten een gepersonaliseerde strategie op die u moet toelaten het beste uit uw potentieel te halen.