Logopedie voor hoogbegaafden

Leerproblemen bij hoogbegaafde kinderen:

Sommige hoogbegaafde kinderen krijgen te maken met een of meerdere leerproblemen (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, ruimtelijke problemen, taalproblemen, begripsproblemen, …). In dit geval wordt er eerst gezocht naar eventuele stoornissen (compleet logopedisch onderzoek met verschillende mogelijke uitkomsten: aanwezigheid van stoornissen, afwezigheid van stoornissen of vermoeden van een stoornis met sterke compensatie. Daarna kan, indien nodig, een aangepaste aanpak worden voorgesteld. Deze dienstverlening wordt enkel in het Frans aangeboden.

Schoolmoeilijkheden bij hoogbegaafde kinderen:

Andere kinderen ervaren algemene moeilijkheden op school (problemen bij het begrijpen van opdrachten (impliciete zaken), problemen bij het memoriseren, bij het begrijpen van geziene leerstof, problemen bij de werkmethode, ...). In dit geval zal de begeleiding geleid worden door de aanwijzingen van de ouders en de moeilijkheden die het kind zelf uitdrukt. Een stappenplan wordt opgezet: bewustwording van de moeilijkheden, zoeken naar de oorzaak van het probleem en daarna de manieren waarop men het probleem kan gaan aanpakken. Dit alles via een bewustwording bij het kind van de manier waarop het functioneert. De reëducatie begint altijd met een bewustwording van de doelstelling en de motivatie van het kind (mentaal beheer). 

Deze kinderen hebben een bijzondere manier van functioneren en de begeleiding zal daar dus aan aangepast worden. Daarom wordt er zo veel nadruk gelegd op het ontdekken en het bewust worden van de eigen manier van functioneren bij het kind en de aanpassingen die op school nodig zijn om te slagen op school. Het is belangrijk dat het kind begrijpt waar zijn/haar moelijkheden vandaar komen et wat het kan doen om ze te omzeilen. Dankzij deze bewustwording willen we een zekere onafhankelijkheid, welzijn en het terugvinden van het zelfvertrouwen bij het kind bewerkstelligen.

Het kind staat in het centrum van de reëducatie en moet dus vragende partij zijn wil men de begeleiding zien slagen. 

Logepediste te contacteren (enkel in het Frans).