Multidisciplinair centrum voor diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafden

Hoogbegaafdheid

In deze rubriek vindt u informatie over hoogbegaafdheid.

Wat is intelligentie?

Wat zijn de meest uitgesproken eigenschappen van de hoogbegaafde persoon?

Wat beïnvloedt het gedrag van het kind, in welk opzicht is dit anders? Hoe hoogbegaafdheid bij een kind detecteren?

Welke problemen zijn dikwijls gelinkt aan al dan niet gediagnosticeerde hoogbegaafdheid? En waarom?

Wat verstaan we onder preventie? We hebben deze informatie zelf uitgewerkt. Ze geeft dus onze zienswijze op hoogbegaafdheid weer, volgens onze kennis van de materie. Dit is onze boodschap, voortvloeiend uit onze ervaring en onze vorming binnen het domein. Ze komt overeen met de visie van andere professionelen die dagelijks met hoogbegaafden in contact komen.