Multidisciplinair centrum voor diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafden

Wie zijn wij?

De VZW AvanceToi wordt opgericht in oktober 2010. Een mooi avontuur begint in Luik, voor Lorraine, Valérie en... Thierry !

Enkele dromen, levensgebeurtenissen, hoop,... en een gezamenlijke motivatie om hoogbegaafde mensen en hun omgeving te sensibiliseren, te informeren, te oriënteren en te begeleiden. Dit alles leidt tot de oprichting van de VZW AvanceToi, om hoogbegaafden te helpen VOORUIT te geraken, mét hun verschillen.

We zitten vol dromen, vol ideëen en projecten! Sommige projecten bestaan nu al, aan andere wordt regelmatig gewerkt.

Waarom een VZW voor hoogbegaafde mensen?

Hoogbegaafd zijn is iets bijzonders. Iets bijzonders dat echter problematisch kan worden indien het niet op tijd opgemerkt wordt of indien het bijzondere karakter ervan niet begrepen wordt.

De hoogbegaafde persoon functioneert op een manier die qua denkprocessen en psycho-affectief gedrag afwijkt van de norm: een uitstekend korte en lange termijn geheugen, overgevoeligheid, creativiteit, intuïtie en dikwijls een boomvormige denkstructuur (i.t.t. de sequentiële denkstructuur bij de meeste mensen).

Deze manier van functioneren is zó verschillend dat het voor een hoogbegaafde die niet bewust is van zijn/haar eigen hoogbegaafdheid, onmogelijk is zich aan de maatschappelijke normen aan te passen en zich te integreren in verschillende groepen zonder daarbij 'schade op te lopen'.

Onder de 'normaliteitsdruk' kan een hoogbegaafde persoon (die zich onaangepast voelt) evolueren naar het ontkennen van zijn/haar mogelijkheden, wat een latent lijden met zich meebrengt (inhibitie) of het sociaal geïsoleerd raken. Verschillende daarmee gepaard gaande stoornissen kunnen de kop opsteken.

Het is belangrijk hoogbegaafdheid op te sporen, erover te informeren en de hoogbegaafde persoon te oriënteren, zodat deze zich kan gaan ontplooien en waarmaken als iemand die bewust is van wie hij/zij is! Zonder te werken aan deze zelfkennis zal de persoon zichzelf moeilijk aanvaarden en durven 'zijn'.

Het is erg belangrijk dat de hoogbegaafde op de hoogte is van de verschillende gevolgen van zijn/haar manier van functioneren, zodat ze kan VOORUIT GAAN in overeenstemming met deze manier van functioneren.

Onze VZW AvanceToi is vandaag erkend en gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. De VZW is ontstaan door een gezamenlijke motivatie tot informeren, oriënteren, begeleiden van hoogbegaafden en hun omgeving.

Vanuit dit uitgangspunt hebben we verschillende diensten ontwikkeld, zodat u de ondersteuning kan vinden die u nodig heeft. Voorlopig is enkel de dienstverlening van klinisch psychologe Sille Moens in het Nederlands beschikbaar.

Wij bieden, onder andere, activiteiten die aangepast zijn aan eenieder, en die toelaten andere mensen te ontmoeten die op een gelijkaardige manier functioneren (voorlopig enkel in het Frans).

Deze verrijkende momenten verminderen het gevoel niet begrepen te worden, het gevoel afgewezen te worden en helpt het zelfvertrouwen terug te winnen.

Naargelang het type 'momenten', garanderen wij een professionele begeleiding die rekening houdt met de eigenheid van de hoogbegaafde persoon.

 Wat de hoogbegaafde persoon voor onze VZW kenmerkt, is het 'TE'!

  • Te gevoelig / afstandelijk...
  • Te geïsoleerd...
  • Te stom / slim...

  • Te nieuwsgierig...

  • Te vervelend / te interessant

  • Te actief / te apathisch

  • Te onrechtvaardig...

  • Te naïef / veeleisend...

  • ... TE alles!

Het is belangrijk begeleiding te krijgen wanneer deze 'te' maken dat men zich slecht gaat voelen, of nog ernstiger (zie verwante stoornissen). Het is noodzakelijk te informeren over deze problemen VOORDAT deze zich manifesteren, zodat het kind zich kan ontplooien al wetende 'wie hij/zij is' en 'hoe hij/zij functioneert'. Preventie blijft zeer belangrijk.

We zetten ons elke dag in om u een aangepaste ondersteuning, gevarieerde activiteiten, een aangepaste structuur en professionele hulp te bieden. Op deze manier maken wij onze doelstellingen waar: luisteren, begrijpen, informeren, opleiden, begeleiden, oriënteren, samen brengen, ontdekken, ...

Vooruitgaan!