Multidisciplinair centrum voor diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafden

Geschiedenis van de VZW

Hoe is onze VZW geboren?

De VZW is opgericht in 2010... Verschillende levensverhalen hebben elkaar gekruist: verhalen van ouders en kinderen, verhalen van volwassenen... Er was ook de steun van de vzw Douance.be, die nu reeds tien jaar bestaat.

In Luik bestond er geen enkele organisatie voor hoogbegaafden... Beetje bij beetje kwam de VZW AvanceToi tot stand.... in het begin met groepsactiviteiten voor hoogbegaafde kinderen. Unieke uitwisselingen waarbinnen elk kind op een natuurlijke, spontane wijze zijn/haar plaats vindt.

Vanuit deze eerste ervaring werd een vaststelling gedaan: we kunnen meer en beter aanbieden! Begin 2011 startten de groepsactiviteiten voor adolescenten en de gespreksateliers voor volwassenen.

Er komt steeds meer vraag naar bijkomende dienstverlening... Onze theoretische basis en onze ervaring laat ons inmiddels toe onze ondersteuning meer toe te spitsen op individuele begeleiding van hoogbegaafden. De eerste begeleidingen vangen aan in september 2011.

De positieve feedback motiveert ons om verder te gaan. In 2012 stellen we een globale diagnostiek voor (kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie – IQ tests). We begeleiden gezinnen in wat ze ondernemen (school, PMS en andere professionals die met de hoogbegaafde persoon te maken hebben). De eerste stages worden opgestart: ludieke en culturele stages voor kinderen, motivatiestages waarin gesleuteld wordt aan de werkmethoden van adolescenten met school- of sociale moeilijkheden.

Naderhand wordt onze structuur professioneler. Dankzij onze steeds rijkere ervaring met hoogbegaafden kunnen we nu ook andere professionals opleiden.

Wij, Valérie Dereppe en Lorraine Moreau, stichtende leden van de VZW AvanceToi, zijn continu betrokken bij alle aangeboden diensten (groepsactiviteiten, individuele begeleiding, conferenties, externe contacten, ...).

Dankzij onze constante aanwezigheid op alle niveaus van de VZW blijft onze kennis van hoogbegaafdheid zich verrijken... Elk hoogbegaafd persoon is uniek en heeft specifieke noden: het idee te starten met een gespecialiseerd multidisciplinair centrum krijgt vorm... een plaats waar men zich goed voelt, waar men zich aanvaard voelt in het 'anders-zijn', een plaats waar men zich begrepen, geholpen, ondersteund voelt.

Op 28 februari 2013 huldigen we ons centrum in: het eerste centrum voor detectie en begeleiding van hoogbegaafdheid in Wallonië opent officieel haar deuren.  

Luik, ja... en de anderen??? Wij vergeten jullie niet! We bieden momenteel consultaties aan in Rochefort en in Marneffe. We hopen dezelfde kwaliteit van dienstverlening te kunnen aanbieden in andere Belgische provincies... Op dit moment wordt een project in Luxemburg uitgewerkt!